ESG Risikomanager søges til P+, Pensionskassen for Akademikere


Vores arbejde med Environmental, Social and Governance (ESG) er i rivende udvikling, og vi udvider derfor vores risikoafdeling med en ESG Risikomanager. For den rette kandidat vil der være mulighed for ansættelse som Senior ESG Risikomanager.

P+ søger en ESG Risikomanager, som motiveres af at arbejde med data for at understøtte pensionskassens arbejde med ansvarlighed i investeringssammenhænge.

Som ESG Risikomanager vil du referere til pensionskassens Chief Risk Officer og indgå i vores velfungerende risikoafdeling, som i dag består af fem risikomanagere og en student. Du vil komme til at stå i spidsen for risikoafdelingens arbejde med ESG og indgå i et tæt samarbejde med investeringsafdelingens ESG-team.

Individuelt ansvar og samarbejde på tværs
Risikoafdelingen er ansvarlig for at identificere, vurdere, måle, styre, overvåge og rapportere markeds-, modparts- og operationelle risici. Risikoafdelingen arbejder tæt sammen med investeringsafdelingen og agerer faglig sparringspartner.

Pensionskassen har fokus på ansvarlige investeringer på tværs af aktivklasser og vil udvikle sin ESG data-infrastruktur til brug ifm. vores interne arbejde og til øget åbenhed omkring vores investeringer. Derudover skal pensionskassen implementere ny lovgivning omkring øget åbenhed om ESG, og pensionskassen er i færd med at udvikle et nyt ESG-produkt til vores medlemmer. Det stiller nogle nye krav til risikoafdelingens arbejde med data og rapporteringen inden for ESG-området, og du vil få en bærende rolle inden for vores styrkelse af dette og blive vores pioner inden for ESG risikostyring.

Udover dine nærmeste kolleger i risikoafdelingen vil du komme til at arbejde tæt sammen med og understøtte ESG-teamet, der løbende udvikler pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer, vurderer potentielle nye investeringer, monitorerer samt håndterer den eksisterende portefølje i forhold til ansvarlighed. Derudover kommer du til at arbejde sammen med porteføljemanagere i investeringsafdelingen samt eksterne samarbejdspartnere.
 
Som ESG Risikomanager vil dine arbejdsopgaver eksempelvis være:
 • at udvikle risikoafdelingens infrastruktur ift. ESG-data
 • at forstå data og sætte sig præcist ind i, hvilke krav og definitioner som skal anvendes, fx til beregning af CO2-aftryk
 • at lave aftaler med forvaltere og data-leverandører om levering af ESG-data og løbende overvåge, at korrekte data bliver leveret
 • at udvikle og drifte ESG datarapporter og udvide eksisterende rapporter med ESG-data  
 • at bidrage til implementering af ny lovgivning relateret til ESG
 • at foretage løbende risikovurderinger af eksisterende forvalteres ESG-standarder og deres arbejde med ESG
 • at vedligeholde pensionskassens eksklusionsliste.
Har du en baggrund inden for økonomi, finansiering, matematik eller lignende og lyst til at arbejde med risikostyring og ESG?

Vi forventer, at du:
 • har en relevant kandidatuddannelse såsom cand.scient.oecon, cand.oecon, cand.polit., cand.merc.fir, cand.merc.mat. eller lignende
 • har flere års erfaring med de finansielle markeder som analytiker eller risikomanager
 • har lyst til at arbejde med data og analyser
 • kan læse EU-direktiver og selvstændigt omsætte dem til praksis
 • har gåpåmod, tager ansvar og tør kaste dig ud opgaver, hvor målet er klart, men ikke vejen derhen.
Det vil derudover være en fordel, hvis du har:
 • god erfaring med SQL og Python (eller andet kodesprog)
 • indsigt i ESG.
Du motiveres af at arbejde med virksomheders ansvarlighed samt bidrage til pensionskassens udvikling på området og trives i et uformelt og travlt arbejdsmiljø med masser af udfordrende opgaver. Du er god til at samarbejde med forskellige interessenter, både internt og eksternt, og er struktureret, effektiv og selvstændig i din tilgang til arbejdet.
Virksomhedssproget i pensionskassen er dansk, men det forventes, at du kan udføre arbejdsopgaver på engelsk. 
Vi tilbyder et spændende job på en arbejdsplads præget af tillid, arbejdsglæde og engagement. Vi prioriterer godt samarbejde, klar kommunikation og ansvarlig ledelse. Vi har et stærkt fagligt miljø med store ambitioner og et aktivt samarbejde på tværs af afdelinger.

Som medarbejder hos os er din faglige udvikling vigtig for os, og du vil få mulighed for at udvikle dig fagligt, opbygge yderligere erfaring og skabe et netværk inden for branchen.

Herudover tilbyder vi kantineordning med mulighed for at købe mad med hjem, løbeklub, massage- og fysioterapiordning, sociale arrangementer og en personaleforening, som arrangerer diverse spændende aktiviteter, samt en fleksibel arbejdstid.

Vil du være en del af holdet?
Lyder det som noget for dig, så send en kort motiveret ansøgning og dit CV samt eksamensbevis til os.
Spørgsmål til stillingens faglige indhold kan rettes til Chief Risk Officer Line Hjortshøj Pedersen på telefon 29610097.
Vi holder løbende samtaler og besætter stillingen, så snart den rette kandidat er fundet.
Tiltrædelse snarest muligt.
 
Ansøg
Del i dit netværk

Pensionskasserne DIP og JØP er fusioneret pr. 15. november 2019. Nu hedder vi P+, Pensionskassen for Akademikere, og vi samler tæt på 100.000 ingeniører, jurister og økonomer i én pensionskasse. Vi er knap 85 medarbejdere, der varetager mange forskellige administrative funktioner for pensionskassernes medlemmer. P+ forvalter omkring DKK 135 mia. og har et voksende medlemstal samt indbetalinger. Vi har kontor i Flintholm Company House - lige ved Flintholm Station centralt på Frederiksberg. Læs mere om pensionskasserne på vores hjemmeside og LinkedIn.
Frist:10-03-2021
Lokation:Dirch Passers Allé, 76, 2000, Frederiksberg
Kontaktperson:
Line Hjortshøj Pedersen CRO 2961 0097
Powered by Emply